Rozmowy psychologiczne

Rozmowy psychologiczne – poprzez dialog, wspólnie poszukamy pełniejszego
zrozumienia Twoich trudności. Skoncentrujemy się na Twoich zasobach.

„Dlaczego chcieć zacząć od zmiany problemu? A gdybyśmy tak czasami zaczęli od zmiany naszej reakcji na problem?”

Christophe André