Kontakt

Centrum Harmonia                                                                                                   Partnerzy

Magdalena Spychaj                                                                                    Hotel Karczma Stara Stajnia
ul. Sienkiewicza 39
63-300 Pleszew                                                                                      Apartament Orient w Gołuchowie

tel. kom. 69 123 63 73                                                                                 Leader School w Pleszewie
www.facebook.pl/centrumharmonia
magdalena@centrumharmonia.com.pl

biblioteka

biblioteka2