CENTRUM HARMONIA
SZTUKA  ŻYCIA W RELAKSIE I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

Zaproszenie

Zapraszam do dalekiej, ciekawej podróży, ale nie będzie to podróż w nieznane miejsca czy w egzotyczne kraje…
gdzie często marzymy, by wyjechać chcąc uwolnić się od trudności, wyzwań.
Dziś zapraszam Cię do podróży… w głąb siebie. Dzięki tej podróży poznasz swoje nowe możliwości, swój potencjał.
Centrum Harmonia może towarzyszyć Ci w tej podróży.

Kim jesteś?
Jak oddychasz?
Jaki jest Twój kontakt z Twoim ciałem, emocjami i umysłem?
Jakie są Twoje relacje z innymi ludźmi?